شرکت طرح و تکامل به کمک تیم طراحی و تیم اجرا و تولید خود قادر است تا فضاهای داخلی ادارات شما را بسته به نیازتان آماده نموده و به بهره برداری رساند. نمونه‌ای از پروژه‌‌های اجراشده توسط این شرکت در سالن های کنفرانس، نمازخانه و مواردی از این قبیل را در این قسمت می‌توانید مشاهده نمایید.