صندوق صدقات

امروزه علاوه بر صندوق های صدقات موجود در خیابان ها صندوق های متنوعی در مراکز تجاری، فرودگاه ها، بیمارستان ها و … جهت ترویج فرهنگ نیکوکاری در کشور نصب و مورد استفاده قرار گرفته است. شرکت طرح و تکامل آماده است تا در ساخت انواع صندوق صدقات اماکن در جنس های مختلف فلزی و چوبی و در سایزهای متنوع با سازمان های مربوطه همکاری نماید.