تابلوهای اداری و راهنمای طبقات

یکی از تجهیزات مورد نیاز دفاتر و ادارات، مخصوصا اداراتی که ارباب رجوع در آن جا رفت و آمد دارد تابلوهای راهنماست. این تابلوها به طور کلی به دو گروه تابلوی اداری و تابلوی راهنمای طبقات تقسیم می‌شوند.  تابلوهای اداری در کنار ورودی هر اتاق یا محوطه برای نشان دادن هویت آن مکان نصب می‌شوند. اما تابلوی راهنمای طبقات معمولا در ورودی ساختمان‌ها و لابی‌ها برای راهنمایی مراجعه‌کنندگان جهت اطلاع از محل استقرار بخش‌های مختلف آن ساختمان  مورد استفاده قرار می‌گیرند. شرکت طرح و تکامل آماده است که انواع تابلوهای اداری و راهنمای طبقات را در طرح‌های مختلف و منطبق با نظر مشتری طراحی و اجرا نماید.